Pracownicy w roku akademickim 2019/2020

.

.

Stanowisko: profesor
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek 1.8 +48 22 234 8559 zdzislaw.chlopek@pw.edu.pl
2. prof. dr inż. Mariusz Pyrz 1.7A +48 22 234 8521
+48 725 990 598
mariusz.pyrz@pw.edu.pl
3. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski 1.3A +48 22 234 8118 stanislaw.radkowski@pw.edu.pl
4. prof. dr hab. inż. Andrzej Reński 2.17C +48 22 234 8785 andrzej.renski@pw.edu.pl

.

Stanowisko: profesor uczelni
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni 1.7B +48 22 234 8395 jacek.dybala@pw.edu.pl
2. dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni 2.3 +48 22 234 8478 jan.matej@pw.edu.pl
3. dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni 2.2A +48 22 234 8591 lech.knap@pw.edu.pl
4. dr hab.inż.Przemysław Kubiak     przemyslaw.kubiak@pw.edu.pl
5. dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni 1.3B +48 22 234 8118 jedrzej.maczak@pw.edu.pl
6. dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni 2.4A +48 22 234 8511 szymon.gontarz@pw.edu.pl
7. dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni 4.6.7 +48 22 234 8566 piotr.orlinski@pw.edu.pl

.

Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk 4.6.3 +48 22 234 8779 stanislaw.karczmarzyk@pw.edu.pl

.

Stanowisko: docent
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. doc. dr inż. Maciej Tułodziecki 4.6.10 +48 22 234 8584 maciej.tulodziecki@pw.edu.pl
2. doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski 2.17A +48 22 234 8786 andrzej.wasiewski@pw.edu.pl

.

Stanowisko: adiunkt
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. dr inż. Piotr Fundowicz 2.18 +48 22 234 8545 piotr.fundowicz@pw.edu.pl
2. dr inż. Adam Gałęzia 2.4A +48 22 234 8511 adam.galezia@pw.edu.pl
3. dr inż. Robert Gumiński 2.4A +48 22 234 8511 robert.guminski@pw.edu.pl
4. dr inż. Wojciech Kamela 4.6.1 +48 22 234 8781 wojciech.kamela@pw.edu.pl
5. dr inż. Piotr Laskowski 4.6.1 +48 22 234 8781 piotr.laskowski@pw.edu.pl
6. dr inż. Jakub Lasocki 4.6.4 +48 22 234 8780 jakub.lasocki@pw.edu.pl
7. dr inż. Michał Makowski 2.2A +48 22 234 8591 michal.makowski1@pw.edu.pl
8. dr inż. Dmytro Samoilenko 4.6.6 +48 22 234 8782 dmytro.samoilenko@pw.edu.pl
9. dr inż. Hubert Sar 2.18 +48 22 234 8545 hubert.sar@pw.edu.pl
10. dr inż. Jarosław Seńko 4.9 +48 22 234 8578 jaroslaw.senko@pw.edu.pl
11. dr inż. Krzysztof Szczurowski 1.2 +48 22 234 8117 do 19 krzysztof.szczurowski@pw.edu.pl
12. dr inż. Przemysław Szulim 2.4A +48 22 234 8511 przemyslaw.szulim@pw.edu.pl
13. dr inż. Piotr Tadzik 1.2 +48 22 234 8818 piotr.tadzik@pw.edu.pl
14. dr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska 1.2F +48 22 234 8118 aleksandra.mlynska@pw.edu.pl
15. dr inż. Marcin Krzysztof Wojs 4.6.8 +48 22 234 8392 marcin.wojs@pw.edu.pl

.

Stanowisko: starszy wykładowca
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. dr inż. Ewa Fudalej-Kostrzewa 4.6.9 +48 22 234 8784 ewa.kostrzewa@pw.edu.pl
2. dr inż. Marcin Jasiński 1.3B +48 22 234 8118 marcin.jasinski@pw.edu.pl
3. mgr inż. Janusz Pokorski 2.18
1.0J
+48 22 234 8545
+48 885 880 043
janusz.pokorski@pw.edu.pl

.

Stanowisko: asystent
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. mgr inż. Mateusz Bednarski 4.6.5 +48 22 234 8517 mateusz.bednarski@pw.edu.pl
3. mgr inż.Krzysztof Bogdziński 1.2E +48 22 234 8118 krzysztof.bogdzinski@pw.edu.pl
4. dr inż. Adrian Chmielewski 1.2E +48 22 234 8118 adrian.chmielewski@pw.edu.pl
5. mgr inż. Mateusz Brukalski 4.6.5 +48 22 234 8517 mateusz.brukalski@pw.edu.pl
6. mgr inż. Jakub Lorencki 1.2E +48 22 234 8118 jakub.lorencki@pw.edu.pl
8. mgr inż. Krzysztof Rokicki 1.2D +48 22 234 8118 krzysztof.rokicki@pw.edu.pl
9. mgr inż. Mieczysław Sikora 4.6.1 +48 22 234 8781 mieczyslaw.sikora@pw.edu.pl
10. dr inż. Krzysztof Więcławski 1.2 +48 22 234 8118 krzysztof.wieclawski@pw.edu.pl

.

Pracownicy emerytowani 
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. dr inż. Wiktor Danilczyk      
2. mgr inż. Jan Gierej     jan.gierej@gmail.com
3. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz, prof. uczelni     wieslaw.grzesikiewicz@pw.edu.pl
4. dr inż. Janusz Januła      
5. mgr inż. Janusz Kostro      
6. prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński     stanislaw.kruczynski@its.waw.pl
7. dr inż. Zdzisław Nagórski      
8. dr inż. Stanisław Orzeszak      
9. dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, prof. uczelni      
10. prof. dr hab. inż. Jerzy Wicher      

.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni  
 
Stanowisko: samodzielny mechanik
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. Marek Dobrzyński Laboratorium IP +48 22 234 8224  
2. Waldemar Jędrzejewski Laboratorium IP +48 22 234 8224  

.

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni  
 
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych 
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. mgr inż. Małgorzata Szymańska 2.15 +48 22 234 8410 sekretariat.ip@pw.edu.pl
 Emerytowani pracownicy administracyjno-ekonomiczni
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. Elżbieta Brzezik      
2. Elżbieta Fijałkowska      
 Emerytowani pracownicy inżynieryjno-techniczni
Imię i nazwisko Numer pokoju Numer telefonu e-mail
1. Andrzej Kozłowski Labolatorium IP    
2. Wojciech Ząbecki Labolatorium IP