doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski

Tytuł/stopień:

  • doc. dr inż.

Funkcja wydziałowa:

  • Prodziekan ds. dydaktycznych

Stanowisko:

  • Docent

Pracownik:

  • Naukowo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

  • +48 22 234 8786

Pokój: 

  • 2.17A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):