Doktoranci rok akademicki 2019/2020

Imię i Nazwisko Pokój Telefon e-mail Opiekun naukowy
1. Mateusz Bednarski 4.6.5 +48 22 234 8517 6024@pw.edu.pl dr hab. inż. P. Orliński, prof. PW
2. Jan Biniewicz     6853@pw.edu.pl prof.dr inż.Mariusz Pyrz
3. Krzysztof Bogdziński 1.2E +48 22 234 8118 5881@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
4. Łukasz Buczek     6854@pw.edu.pl prof.dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
5. Krzysztof Ćwik 1.2 +48 22 234 8118 5732@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
6. Damian Horaczyński 1.1   6567@pw.edu.pl dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW
7. Marek Krzywobłocki     5644@pw.edu.pl prof. dr inż. Mariusz Pyrz
8. Tomasz Nowak 1.2E +48 22 234 8118 6027@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Dybała, prof PW
9. Mieczysław Sikora 4.6.1 +48 22 234 8781 6297@pw.edu.pl dr hab. inż. P. Orliński, prof. PW
10. Marcin Słomiany     6569@pw.edu.pl dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. PW
11. Kinga Szost                   6855@pw.edu.pl dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
12. Michał Trojgo 1.2C +48 22 234 8118 5883@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
13. Damian Walczak 1.2C +48 22 234 8118 5884@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
14. Mateusz Witkowski 1.2D +48 22 234 8118 6029@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
15. Dariusz Zin 4.6.1 +48 22 234 8781 6298@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Kruczyński