Doktoranci rok akademicki 2018/2019

.

.

.

Imię i Nazwisko Pokój Telefon e-mail Opiekun naukowy
1. Michał Abramowski 2.18 +48 22 234 8545 5405@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. A. Reński
2. Mateusz Bednarski 4.6.5 +48 22 234 8517 6024@pw.edu.pl dr hab. inż. P. Orliński, prof. PW
3. Jan Biniewicz       prof.dr inż.Mariusz Pyrz
4. Krzysztof Bogdziński 1.2E +48 22 234 8118 5881@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
5. Mateusz Brukalski 4.6.5 +48 22 234 8517 5406@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Matej, prof. PW
6. Łukasz Buczek       prof.dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
7. Adrian Chmielewski 1.2E +48 22 234 8118 5407@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
8. Krzysztof Ćwik 1.2 +48 22 234 8118 5732@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
9. Kamil Dworecki     6779@pw.edu.pl dr hab. inż. S. Gontarz, prof. PW
10. Piotr Dworecki     6780@pw.edu.pl dr hab. inż. S. Gontarz, prof. PW
11. Damian Horaczyński 1.1   6567@pw.edu.pl dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW
12. Marek Krzywobłocki     5644@pw.edu.pl prof. dr inż. Mariusz Pyrz
13. Artur Małecki 1.2E +48 22 234 8118 5207@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Dybała, prof. PW
14. Abhishek Modi 2.17B   5774@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. A. Reński
15. Tomasz Nowak 1.2E +48 22 234 8118 6027@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Dybała, prof PW
16. Mieczysław Sikora 4.6.1 +48 22 234 8781 6297@pw.edu.pl dr hab. inż. P. Orliński, prof. PW
17. Marcin Słomiany     6569@pw.edu.pl dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. PW
18. Kinga Szost       dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
19. Michał Trojgo 1.2C +48 22 234 8118 5883@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
20. Damian Walczak 1.2C +48 22 234 8118 5884@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
21. Krzysztof Więcławski 1.2 +48 22 234 8118 6028@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
22. Mateusz Witkowski 1.2D +48 22 234 8118 6029@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
23. Łukasz Zieliński 1.2C +48 22 234 8118 5410@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
24. Dariusz Zin 4.6.1 +48 22 234 8781 6298@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Kruczyński