Doktoranci rok akademicki 2018/2019

.

.

.

Imię i Nazwisko Pokój Telefon e-mail Opiekun naukowy
1. Michał Abramowski 2.18 +48 22 234 8545 5405@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. A. Reński
2. Mateusz Bednarski 4.6.5 +48 22 234 8517 6024@pw.edu.pl dr hab. inż. P. Orliński, prof. PW
3. Krzysztof Bogdziński 1.2E +48 22 234 8118 5881@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
4. Mateusz Brukalski 4.6.5 +48 22 234 8517 5406@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Matej, prof. PW
5. Adrian Chmielewski 1.2E +48 22 234 8118 5407@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
6. Krzysztof Ćwik 1.2 +48 22 234 8118 5732@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
7. Kamil Dworecki     6779@pw.edu.pl dr hab. inż. S. Gontarz, prof. PW
8. Piotr Dworecki     6780@pw.edu.pl dr hab. inż. S. Gontarz, prof. PW
9. Damian Horaczyński 1.1   6567@pw.edu.pl dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW
10. Marek Krzywobłocki     5644@pw.edu.pl prof. dr inż. Mariusz Pyrz
11. Artur Małecki 1.2E +48 22 234 8118 5207@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Dybała, prof. PW
12. Abhishek Modi 2.17B   5774@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. A. Reński
13. Tomasz Nowak 1.2E +48 22 234 8118 6027@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Dybała, prof PW
14. Mieczysław Sikora 4.6.1 +48 22 234 8781 6297@pw.edu.pl dr hab. inż. P. Orliński, prof. PW
15. Michał Trojgo 1.2C +48 22 234 8118 5883@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
16. Damian Walczak 1.2C +48 22 234 8118 5884@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
17. Krzysztof Więcławski 1.2 +48 22 234 8118 6028@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
18. Mateusz Witkowski 1.2D +48 22 234 8118 6029@pw.edu.pl dr hab. inż. J. Mączak, prof. PW
20. Łukasz Zieliński 1.2C +48 22 234 8118 5410@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Radkowski
21. Dariusz Zin 4.6.1 +48 22 234 8781 6298@pw.edu.pl prof. dr hab. inż. S. Kruczyński