Dyrektorzy Instytutu Pojazdów

 • Lata akad. 1970/71/72/73
  dyrektor -- doc. dr hab. Stanisław Kowalski
  zastępca dyr. ds. administracyjnych -- mgr inż. Mieczysław Wiaderny
   
 • Rok akad. 1973/74
  dyrektor -- doc. dr hab. Eugeniusz Kamiński
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- doc. dr hab. Zbigniew Jaśkiewicz
  zastępca dyr. ds. technicznych -- doc. dr Andrzej Gajewski
   
 • Rok akad. 1974/75
  dyrektor -- doc. dr hab. Eugeniusz Kamiński
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Stanisław Arczyński
  zastępca dyr. ds. techniczno-administracyjnych -- dr inż. Zdzisław Bentkowski
 • Rok akad. 1975/76
  dyrektor -- doc. dr hab. Eugeniusz Kamiński
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Jan Kijewski
  zastępca dyr. ds. techniczno-administracyjnych -- dr inż. Zdzisław Bentkowski
 • Rok akad. 1976/77
  dyrektor -- doc. dr hab. Eugeniusz Kamiński
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Jan Kijewski
 • Lata akad. 1977/78/79/80
  dyrektor -- doc. dr hab. Eugeniusz Kamiński
  zastępca dyr. ds. nauki -- prof. dr Edward Loth
  zastępca dyr. ds. nauczania -- dr inż. Wiesław Grzesikiewicz
 • Lata akad. 1980/81/82/83/84/85/86/87
  dyrektor -- doc. dr hab. Eugeniusz Kamiński
  zastępca dyr. ds. nauczania -- dr inż. Andrzej Gajewski (do 17 lipca 1986)
  zastępca dyr. ds. ogólnych -- mgr inż. Stanisław Samek
 • Lata akad. 1986/87/88
  dyrektor -- doc. dr Andrzej Gajewski (od 18 lipca 1988 dr inż. Stanisław Orzeszak)
  zastępca dyr. ds. nauki -- dr inż. Stanisław Orzeszak
  zastępca dyr. ds. ogólnych -- mgr inż. Stanisław Samek
 • Lata akad. 1988/89/90/91
  dyrektor -- prof. dr hab. Zbigniew Jaśkiewicz (od 1 listopada 1988 do 19 ma-ja 1991)
  zastępca dyr. ds. nauki -- prof. dr hab. Jerzy Wicher
  zastępca dyr. ds. dydakt. -- dr inż. Stanisław Orzeszak
  zastępca dyr. ds. ogólnych -- mgr inż. Marek Sawicki
 • Lata akad. 1991/92/93/94/95/96/97
  dyrektor -- prof. nadzw dr hab. Seweryn Orzełowski
  zastępca dyr. ds. nauki -- prof. dr hab. Jerzy Wicher
  zastępca dyr. ds. nauczania -- dr inż. Stanisław Kruczyński (od 1 września i 1993 dr inż. Zdzisław Chłopek)
  zastępca dyr. ds. ogólnych -- mgr inż. Adam Jaroszyk
 • Lata akad. 1996/97/98/99
  dyrektor -- prof. dr hab. Jerzy Wicher
  zastępca dyr. ds. nauki -- prof. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz
  zastępca dyr. ds. nauczania -- dr inż. Zdzisław Chłopek
 • Lata akad. 1999/2000/01/02
  dyrektor -- prof. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz
  zastępca dyr. ds. naukowych -- prof. nzw dr hab. Zdzisław Chłopek
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- prof. nzw dr hab. Andrzej Reński
 • Lata akad. 2002/03/04/05
  dyrektor -- prof. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz
  zastępca dyr. ds. naukowych -- dr inż. Andrzej Wąsiewski
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Jan Matej
 • Rok akad. 2005/06/07/08/09/10
  dyrektor -- prof. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz
  zastępca dyr. ds. naukowych -- dr inż. Wiktor Danilczyk
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Jan Matej
 • Rok akad. 2010
  dyrektor -- prof. dr hab. Stanisław Radkowski
  zastępca dyr. ds. naukowych -- dr inż. Wiktor Danilczyk
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Jan Matej
 • Rok akad. 2011
  dyrektor -- prof. dr hab. Stanisław Radkowski
  zastępca dyr. ds. naukowych -- prof. nzw. dr inż. Mariusz Pyrz
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- dr inż. Jan Matej
 • Rok akad. 2012/2013
  dyrektor -- dr hab. inż. Jan Matej
  zastępca dyr. ds. naukowych -- prof. nzw. dr inż. Mariusz Pyrz
  zastępca dyr. ds. dydaktycznych -- doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski