Dyrekcja Instytutu Pojazdów

imię i nazwisko Funkcja
dr hab. inż. Jan Matej, prof. PW Dyrektor
dr hab. inż. Lech Knap, prof. PW Z-ca dyrektora ds. naukowych
mgr inż. Janusz Pokorski Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych