Mechanika Płynów poprawa 11.09.2017

Uprzejmie informuję, że kolokwium poprawkowe z Mechaniki Płynów odbędzie się w dniu 11.09.2017 (poniedziałek) w sali 3.4 w następujących godzinach:

I kolokwium o godzinie 12.15

II kolokwium o godzinie 14.00

UWAGA: W kolokwium mogą brać udział studenci, którzy uzyskają zgodę Dziekana!

Wiesław Grzeszkiewicz