Wydziałowy rzecznik zaufania

mgr Monika Wiczuk

dyżury: czwartki, godz. 11:00 - 12:00, pok.: 2.2B
email:   monika.wiczuk@pw.edu.pl

Możliwe jest ustalenie innego terminu spotkania po uzgodnienie korespondencyjnym.

  

Podstawą prawną działania rzecznika zaufania jest Zarządzeniem Rektora PW nr 59 z dnia 19 września 2014 roku  w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w PW z późn. zmianami.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW rzecznik zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadkach, gdy stronami sporu są:

  • pracownik wydziału oraz inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału oraz student PW,
  • pracownik wydziału oraz doktorant PW.