Życzenia w Nowym Roku Akademickim

Pan Dziekan Wydziału, prof. Stanisła Radkowski zaprosił na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego zaprzyjaźnionych z naszym Wydziałem Dziekanów i Kierowników Katedr, którzy przysłali odpowiednie pisma:
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki – Kierownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej.
prof. ndzw. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.
dr hab. inż. Olaf Ciszak – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnik Poznańskiej