Wyniki głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu partycypacyjnego PW

Znane są już wyniki głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. Spośród 10 zakwalifikowanych, zrealizowane zostaną 2 propozycje, który uzyskały najwięcej głosów.

Głównym celem akcji jest zaangażowanie wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni w proces udoskonalania naszego kampusu, zgodnie z ideą dobra wspólnego. Wszyscy jesteśmy zaproszeni zarówno do zgłaszania swoich projektów, jak i do głosowania nad wyborem tych, które zostaną zrealizowane.

Wyniki głosowania »