Wybory nowych władz Wydziału i Uczelni

W związku z Wyborami nowych władz Wydziału i Uczelni Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o zamieszczonych uchwałach komisji, jej składzie oraz innych informacjach w zakładce Wybory 2016-2020 na stronie Wydziałowej i na tablicy w hallu głównym na parterze przy pokoju 0.1