Szkolenia dla nauczycieli akademickich w ramach projektu NERW2 PW

W dniach 5-19 VI br. prowadzone będą zapisy na realizowane w ramach projektu rozwojowego NERW2 PW szkolenia w zakresie szeroko rozumianej inżynierii maszyn i pojazdów, przeznaczone dla nauczycieli akademickich na wydziale SiMR.

W ramach objętych wspólnym hasłem „Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” projektów, na naszym wydziale realizowane są obecnie cztery zadania, mające na celu rozszerzenie oferty dydaktycznej i podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich. Najnowsze z nich dotyczy przeprowadzenia cyklu szkoleń dla nauczycieli akademickich na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, mających na celu podniesienie lub rozszerzenie ich umiejętności w zakresie wykorzystania oprogramowania inżynierskiego w procesie dydaktycznym.

Więcej informacji »