Otwarte zebranie przedwyborcze

Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatem na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 roku w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00.
Tekst komunikatu UKW