Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25.02.2016

Listy kandydatów na przedstawicieli nauczycieli akademickich i przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do kolegiów wyborczych oraz do rady wydziału są dostępne w zakładce Wybory 2016-2020.