Dzień Wydziału SiMR i godziny dziekańskie 10 maja 2019 r.

W dniu 10 maja (piątek) przypada Dzień Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. W związku z jego obchodami, w dniu tym od godz. 13 zostały ustanowione godziny dziekańskie dla odbywających się w tym czasie wykładów na studiach stacjonarnych.

Program obchodów Dnia Wydziału:

9:00 - 9:30     Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci
                          Pani dr inż. Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej

10:00 - 11:15  Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału

11:30 - 13:00  Wręczenie pamiątkowych dyplomów absolwentom wydziału SiMR

13:00 - 14:00  Lunch

10:00 - 20:00  Prezentacje partnerów przemysłowych na parkingu wydziału SiMR

13:00 - 20:00  Część piknikowa Dnia Wydziału SiMR – parking wydziałowy

  • Wystąpienie gościa specjalnego
  • Simroliada
  • Turniej siatkówki, atrakcje sportowe
  • Wystawa kół naukowych wydziału SiMR
  • Grill
  • Loteria charytatywna

20:00             Zakończenie obchodów Dnia Wydziału SiMR 2019

 

» Szczegółowy harmonogram

» Decyzja dziekana w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich w dniu 10 maja 2019 r.