Aktualności

Opiniowanie kandydata na kierownika Zakładu Technik Wytwarzania

Opiniowanie kandydatury prof. nzw. dr. hab. inż. Piotra Skawińskiego na kierownika Zakładu Technik Wytwarzania odbędzie się w sekretariacie dziekana w dniach 13-20 września 2016 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Politechnika Warszawska upamiętnia rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Z myślą o upamiętnieniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Biuro Promocji i Informacji PW przygotowało historyczne atrakcje, które pozwolą mieszkańcom Warszawy cofnąć się w czasie i lepiej zrozumieć wydarzenia tamtych lat.

Zmarł prof. Jerzy Osiński

W dniu 2 lipca 2016 r. zmarł prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński. Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 6 lipca 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w kościele św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz służewiecki. Wyjazd autokaru sprzed gmachu SiC o godz. 11.00.

Informacja o opłatach za parking w roku 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o wysokości opłat z tytułu korzystania z miejsc parkingowych na terenie SiMR PW w roku 2016.

Opiniowanie kandydatów na kierowników Zakładów

Opiniowanie kandydatów na kierowników Zakładów odbędzie się w sekretariacie dziekana w dniach 24, 27 i 28 czerwca 2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00.

Politechnika Warszawska ponownie najlepszą uczelnią techniczną w kraju

W rankingu szkół wyższych Perspektywy 2016 Politechnika Warszawska po raz 11 z rzędu zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce. Ranking  potwierdza silną pozycję Politechniki Warszawskiej, która wśród wszystkich krajowych uczelni akademickich została sklasyfikowana na czwartej pozycji.

Dzień Wydziału SiMR 11 V 2016 r.

Dziekan oraz Rada Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej zapraszają na obchody Dnia Wydziału w dniu 11 maja 2016 r. przy ul. Narbutta 84 w Warszawie.

Opiniowanie kandydatów na dyrektorów instytutów

Opiniowanie kandydatów na dyrektorów instytutów odbędzie się w sekretariacie dziekana w dniach 5 maja –  10 maja 2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00
Kandydatury:

 • Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich - prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski
 • Instytut Podstaw Budowy Maszyn - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
 • Instytut Pojazdów - dr hab. inż. Jan Matej

IX Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”

Zaproszenie na IX Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów” – SiMR – 19.05.2016 r. (czwartek)

W dniu 19 maja 2016 r. Instytut Pojazdów PW organizuje na Wydziale SiMR IX Ogólnopolskie Sympozjum poświęcone „Historycznemu Rozwojowi Konstrukcji Pojazdów”.

Wyniki wyborów do kolegium elektorów

Wyniki wyborów do kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie - grupa A

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
 • prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski
 • prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz
 • prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski

patrz pełny tekst protokołu WKW z zebrania wyborczego

Termin wyborów do kolegium elektorów

Wybory przedstawicieli do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych odbędą się

25 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 3.12.

patrz komunikat WKW

Komunikat WKW SiMR o wyborze prodziekanów

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych przez kolegium elektorów na stanowiska prodziekanów na kadencję 2016 - 2020 zostali wybrani

 • Prodziekan – elekt ds. nauczania doc. Dr inż. Andrzej Wąsiewski
 • Prodziekan – elekt ds. nauki prof. nzw. dr hab. inż. Witold Marowski
 • Prodziekan – elekt ds. studenckich prof. nzw. dr hab. inż. Robert Zalewski
 • Prodziekan – elekt ds. studiów niestacjonarnych prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

patrz pełny tekst komunikatu WKW

Wybory prodziekanów wydziału SiMR

Wybory prodziekanów wydziału SiMR - 22.04.2016, godz. 10:00, sala 3.12, patrz komunikat WKW.

Zebranie z kandydatami na prodziekanów

Zebranie z kandydatami na prodziekanów na kadencję 2016-2020 - 21.04.2016 (czwartek), godz. 10:15, s. 2.5

 patrz komunikat WKW

Informacja WKW nr 16 o wyborze dziekana wydziału SiMR na kadencję 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dziekanem wydziału SiMR na kadencję 2016 - 20120 został wybrany

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

                          patrz Informacja WKW

Wybory dziekana wydziału SiMR - 19.04.2016 (wtorek)

Wybory dziekana wydziału SiMR - 19.04.2016 (wtorek) - godz. 10:00 - sala 3.12

                    patrz komunikat 20/2016 WKW

Prezentacje kandydatów na funkcję dziekana wydziału SiMR

Otwarte zebranie przedwyborcze

Otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcję dziekana wydziału SiMR PW

7 kwietnia 2016 (czwartek), godz. 10:15, sala 2.5

              patrz komunikat WKW

Kandydaci na dziekana wydziału SiMR PW na kadencję 2016-2020

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

                             patrz komunikat WKW SiMR

Terminy zgłaszania kandydatów na funkcję dziekana wydziału SiMR PW

Zgłaszanie kandydatów na funkcję dziekana wydziału SiMR PW odbywać się będzie, w bieżącym roku, w następujących dniach:

 • 31 marca (czwartek),
 • 1 kwietnia (piątek),
 • 4 kwietnia (poniedziałek),
 • 5 kwietnia (wtorek).

w godzinach 10:00 - 13:00, w pokoju 0.5 (sekretariat).