Władze Klubu

Nad Klubem czuwa Rada Klubu w składzie:

 

            Prezes Klubu: Szymon Dowkontt                  (e-mail: Szymon.Dowkontt@simr.pw.edu.pl)

            Honorowy prezes Klubu: Feliks Rawski

 

            Członkowie Rady Klubu:

                                   Ryszard Czubowicz,

                                   Edmund Kania,

                                   Ryszard Kapica,

                                   Janusz Lubowicz,

                                   Andrzej Stachowski.