Wydziałowa Rada Doktorantów

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2014:
  

Przewodnicząca:

  • Aleksandra Waszczuk-Młyńska

Członkowie Rady:

  • Kamil Lubikowski
  • Łukasz Zieliński

Dodatkowe informacje: http://doktoranci.simr.pw.edu.pl