KN Bekker Team

Koło Naukowe BEKKER TEAM działa od 2014r na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Celem Koła jest kontynowanie tradycji związanej ze skonstruowaniem pierwszego pojazdu księżycowego LRV przez absolwenta Wydziału SiMR prof. Mieczysława Bekkera. Cel ten zrealizujemy przez wykonanie pojazdu marsjańskiego. Proces projektowania ma na celu rozwinięcie wśród studentów umiejętności analitycznych oraz zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów.

(fot. Archiwum prof. Mieczysława Bekkera)

  

Czym się zajmujemy?

Aktualnie zajmujemy się projektowaniem pierwszego łazika marsjańskiego, który powstanie na naszym wydziale. Staramy się połączyć nasz zapał i nabyte doświadczenie w projektowaniu by stworzyć niepowtarzalną konstrukcje. Członkowie naszego koła współpracują ze sobą w kilku sekcjach: manipulator, rama, napęd oraz zawieszenie.

Co będziemy robić dalej?

Najbliższym celem jest uczestnictwo w konkursie European Rover Challenge. Zdobyte doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnych edycjach tej imprezy oraz na zawodach rangi światowej np. University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.

Opiekunami naukowymi koła są: dr inż. Damian Markuszewski i mgr inż. Bogumił Chiliński