Tegoroczne wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów PW

Zapraszamy do zapoznania się z publikowaną przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej prezentacją wyników badania losów absolwentów naszej uczelni, w tym także naszego wydziału.

Jest to już VI z kolei edycja prowadzonego od roku 2012 Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW.

Wnioski wypływające z przeprowadzonych ankiet potwierdzają wysoki poziom kształcenia w Politechnice Warszawskiej i dobre przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Prezentacja do pobrania