II ogólnopolski konkurs na najlepszy studencki projekt naukowy POTENCJOmetr

Do 14 października br. studenci mogą nadsyłać zgłoszenia do II edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszy studencki projekt naukowy „POTENCJOmetr”, którego celem jest aktywizowanie osób działających w ramach kół naukowych oraz podniesienie ich kompetencji miękkich.

Można zgłaszać projekty konstrukcyjne, z kategorii life science lub projekty społeczne. W kategorii konstrukcyjnej oczekiwane są projekty dotyczące np. maszyn, urządzeń, dronów lub pojazdów, do których zbudowania niezbędna jest wiedza inżynierska z wielu dziedzin techniki. W ramach kategorii Life Science zgłaszane mogą być projekty chemiczne, biologiczne, biotechnologiczne, farmaceutyczne oraz z dziedzin pokrewnych, jak również projekty interdyscyplinarne, obejmujące więcej niż jedną dziedzinę nauki. Kategoria społeczna obejmuje projekty rozwiązujące problemy konkretnych grup społecznych oraz w realny sposób zmieniające świat na lepszy.

W każdej kategorii wyłonionych zostanie 10 zespołów, których 2-3 reprezentantów weźmie udział w dwudniowych szkoleniach z zakresu przeprowadzania profesjonalnych prezentacji projektów oraz budowania, komunikacji i zarządzania efektywnymi zespołami projektowymi.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci działający w ramach studenckich kół naukowych na polskich uczelniach. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody o wartości 18.000 zł oraz nagroda główna w postaci 5-dniowej wizyty studyjnej w Szwajcarii.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej „KLATRAT”, we współpracy z Politechniką Warszawską, Radą Kół Naukowych PW oraz Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz zgłaszanie projektów