Oferta wydziału SiMR

Przedstawiono tutaj oferowane kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2018/2019.
Studia II stopnia na wydziale SiMR uruchamiane są od semestru letniego (od lutego), za wyjątkiem prowadzonego w języku angielskim kierunku Mechanics of Vehicles and Construction Machinery, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października).

 

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych 60
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 30
Mechanics of Vehicles and Construction Machinery (studia w języku angielskim) 30
Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym 15