Studia II stopnia

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzone są studia II stopnia w dwóch trybach nauczania - stacjonarnym dziennym i niestacjonarnym zaocznym.

Kandydaci powinni zarejestrować się internetowo i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz złożyć wymagane dokumenty. Rejestracji można dokonać na stronie: www.zapisy.pw.edu.pl.

  

Studia stacjonarne (dzienne)

W roku akademickim 2017/2018 wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych II stopnia w trybie dziennym:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika
  • Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym  (NOWY kierunek)
  • Mechanics and Machine Design (studia w języku angielskim)

Na trzech pierwszych kierunkach studia rozpoczynają się w lutym. Studia na kierunku Mechanics and Machine Design rozpoczynają się w październiku.

Zasady przyjęć na studia II stopnia  

  

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia niestacjonarne II stopnia prowadzone są na dwóch kierunkach:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika