Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2018/2019:

Kierunek Liczba dostępnych miejsc na I roku
Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych 120
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych 90
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych
i Hybrydowych
90
Electric and Hybrid Vehicles Engineering
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata)
60

 

Programy kształcenia (w tym przedmioty z liczbą godzin na danych semestrach oraz przypisaną liczbą punktów ECTS) na poszczególnych kierunkach: