Studia stacjonarne (dzienne)

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w trybie dziennym:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Mechatronika
  • Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
  • Electric and Hybrid Vehicles Engineering (w języku angielskim)*

*Studia będą prowadzone, jeśli liczba zakwalifikowanych będzie nie mniejsza niż 25 osób.

 

 

Nabór na studia stacjonarne I stopnia

Rejestracja kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych prowadzona jest za pośrednictwem wspólnego dla całej PW portalu, według ustalonego terminarza.

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia i limity przyjęć przy naborze na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2018/2019:

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.