Informacje ogólne

Studenci Wydziału mają do wyboru trzy kierunki studiów realizowane na przykładzie obiektów technicznych charakterystycznych dla Wydziału, którymi są samochody, ciągniki, pojazdy specjalne oraz maszyny budowlane, dźwignice oraz inne urządzenia transportu bliskiego.

 

Mechanika i Budowa Maszyn jest tradycyjnym kierunkiem kształcenia inżynierów mechaników na Wydziale SiMR. System kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy inżynierskiej w zakresie ogólnej budowy maszyn, jak również wiedzy specjalistycznej, dotyczącej projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji szerokiej gamy obiektów tj. pojazdów (samochodów, ciągników, pojazdów szynowych, pojazdów specjalnych) i maszyn roboczych (budowlanych, drogowych, dźwignic, przenośników i innych). Absolwenta Wydziału charakteryzuje obszerna wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu.

Absolwenci Wydziału nie mają żadnych trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu studiów. Znajdują zatrudnienie w różnorodnych firmach i instytucjach związanych z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, drogowych i urządzeń transportu bliskiego, w obszarach działalności związanej z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem.

Mechatronika jest kierunkiem studiów, który został otwarty na Wydziale SiMR w roku 2007. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Mechatronika obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych.

Rozwój mechatroniki stawia inżynierom nowe wymagania, przede wszystkim takie jak umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne. Oznacza to konieczność stworzenia im możliwości porozumiewania się ze specjalistami z różnych dziedzin, realizacji zespołowych projektów oraz oceny ekonomicznej swoich decyzji.

Studia na kierunku MECHATRONIKA zapewniają absolwentom wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów, teleinformatyka, elektronika) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera mechatronika.

Studenci kierunku MECHATRONIKA mają możliwość udziału w programie LabVIEW Academy, uruchomionym dzięki współpracy z firmą National Instruments (USA). Zapewnia on pełen pakiet edukacyjny, wspierając zarówno kursy obowiązkowe, jak i obieralne. W trakcie programu LabVIEW Academy studenci otrzymują narzędzia niezbędne do zdobycia wiedzy i umiejętności, które mogą udokumentować przystępując bez opłat do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu pierwszego stopnia, poświadczającego umiejętności programistyczne w środowisku LabVIEW. Każdy student uczestniczący w zajęciach otrzymuje także bezpłatną kopię programu LabVIEW w wersji studenckiej.

Program kształcenia na kierunku Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych ma na celu wykształcenie inżyniera, który sprosta intensywnemu rozwojowi nauki i techniki, gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektro-mechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych, włączając w to pojazdy specjalne. Program kształcenia zawiera wielodyscyplinarną wiedzę konieczną do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego.

Nowoczesne podejście do procesu dydaktycznego daje absolwentowi niezbędną wiedzę podstawową, pogłębioną w zakresie odpowiednim do złożoności technicznej współczesnych pojazdów ekologicznych, ale przede wszystkim umiejętności inżynierskiej analizy konstrukcji.

W związku z intensywnym rozwojem technologii pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych, a także jej upowszechnieniem, absolwenci kierunku znajdą pracę w motoryzacji oraz w serwisie eksploatacyjnym.