Zakład Transportu Bliskiego

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

  • projektowania konstrukcji nośnych maszyn roboczych;
  • numerycznej analizie konstrukcji;
  • projektowania urządzeń transportu bliskiego (przenośniki, dźwigi, dźwignice);
  • pękania zmęczeniowego i kruchego;
  • trwałości zmęczeniowej i niezawodności konstrukcji nośnych;
  • bezpiecznej eksploatacji maszyn roboczych oraz podstawowych maszyn górnictwa odkrywkowego (diagnozowanie i nadzorowanie).