Zakład Maszyn Budowlanych

Działalność naukowo-badawcza

 • konstrukcja i projektowanie maszyn budowlanych
 • konstrukcja i projektowanie napędów hydraulicznych i sterowania
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów urabiania gruntów i skał maszynami do robót ziemnych
 • badania doświadczalne i modelowanie własności wytrzymałościowych gruntów i skał
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów maszynowego kruszenia skał w kruszarkach szczękowych, stożkowych i udarowych .
 • badania doświadczalne i modelowanie automatyzacji i optymalizacji pracy maszyn roboczych
 • modelowanie zaawansowanych deformacji plastycznych metali w procesach ECAP, CEC, KOBO – symulacje MES i górna ocena nośności granicznej
 • modelowanie konstytutywne cyklicznej deformacji metali
 • metodyka automatyzacji pracy maszyn roboczych
 • budowa modeli symulacyjnych maszyn roboczych i ciągników
 • zagadnienia robotyzacji pola walki
 • budowa interfejsów operator-maszyna-otoczenie