Wizyta TH Koln i XXVIII Seminarium Niemiecko-Polskie

W dniach 19-22.06.2017 nasz Wydział wizytowali przedstawiciele Wyższej Szkoły Technicznej w Kolonii (TH Koln). Delegacja z Kolonii składała się z 9 osób, w tym 5 profesorów i związana była z organizowanym w naszych murach XXVIII Seminarium Niemiecko-Polskim.

Seminarium to jest organizowane co roku, na przemian w Kolonii i w Warszawie. Podczas tegorocznych obrad plenarnych wygłoszonych zostało 13 referatów, a na sesji posterowej przedstawiono 6 plakatów. W Seminarium uczestniczyło ponad 30 osób. Przesłane na Seminarium artykuły zostaną opublikowane w kolejnym numerze Zeszytów Naukowych Instytutu Pojazdów. Przybyli goście mieli możliwość zwiedzania laboratorium Instytutu Pojazdów oraz laboratoriów Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich. W ramach wizyty została również zorganizowana wycieczka do fabryki FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A. w Grójcu. Podsumowując obrady, prof. Rainer Haas z TH Koln, jako organizator przyszłorocznego XXIX Seminarium, które tym razem będzie miało miejsce w Kolonii, zaprosił do wzięcia w nim udziału.