Instytut

Dyrektor
dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. PW, p.o.

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. PW

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr inż. Ireneusz Krakowiak

 
Kierownicy Zakładów:
Zakład Maszyn Budowlanych: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, p.o.
Zakład Transportu Bliskiego: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, p.o.
Zakład Napędów Wieloźródłowych: prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, p.o.

Historia

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich powstał 1 października 1970 roku z połączenia Katedr: Maszyn Budowlanych, Dźwignic oraz Zakładu Napędów Elektrycznych z Wydziału Elektrycznego. Pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski.

Kolejnymi dyrektorami byli:doc. dr. inż. Henryk Winek, prof. dr hab. inż. Gustaw Tyro, ponownie prof. dr hab. inż. Stanisław Oziemski, doc.dr. inż. Maciej Goździecki, prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski, prof. dr hab. inż. Wojciech Sobczykiewicz i aktualnie prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Działalność dydaktyczna i naukowa:

Napędy hydrauliczne maszyn roboczych, układy mechatroniczne maszyn roboczych, automatyzacja pracy maszyn roboczych, modelowanie i symulacja hydraulicznych układów napędowych, modelowanie i symulacja dynamiczna maszyn roboczych, mechanika urabiania gruntów i skał, mechanika układu pojazd-teren Układy napędowe maszyn transportu bliskiego, systemy logistyczne, użytkowanie  i utrzymanie maszyn roboczych, bezpieczeństwo użytkowania środków transportu bliskiego, modelowanie i badania ustrojów nośnych maszyn roboczych, trwałość    i niezawodność ustrojów nośnych maszyn roboczych Napędy elektryczne i elektro-hydrauliczne maszyn roboczych, napędy hybrydowe maszyn i pojazdów, badania akumulatorów elektrochemicznych oraz inercyjnych, badania napędów elektro-mechanicznych o wielu stopniach swobody, badania napędów hybrydowych z ogniwami paliwowymi, sterowanie procesami energetycznymi w napędach wieloźródłowych, badania, modelowanie i symulacja dynamiczna napędów ekologicznychW ramach 7FP realizowane są projekty:

  • „Building blocks concepts for efficient and safe multiuse urban electrical vehicles” 2011 –2014,
  • Safe and green road vehicles” 2011 –2014,
  • AVTR (Optimal Electrical Powertrain via Adaptable Voltage and Transmission Ratio) 2012-2015,
  • INTRASME (Innovative Transport Small and Medium Enterprises Support Action) 2012.10-2014 .

W konkursach NCBiR realizowane sądwa duże projekty:

  • Egzoszkielet kompatybilny z systemem przenoszenia Indywidualnych Systemów Walki TYTAN,
  • Modułowa kapsuła ratunkowa do ewakuacji poszkodowanych w środowisku Niebezpiecznym.

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich w ramach międzynarodowych umów dwustronnych prowadzi współpracę naukową, i dydaktycznąz  partnerami z Kanady, Danii, Holandii, Austrii, Norwegii, Chin, Węgier, Portugalii, Francji, Włoch i Niemiec.