Instytuty

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, prof. PW

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr inż. Ireneusz Krakowiak

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. PW

Sekretariat Instytutu
Grażyna Przybysz
pokój: 0.10a
telefon: (22) 849-99-95
fax: (22) 849-99-95
e-mail: mrc@simr.pw.edu.pl

Strona WWW - http://www.imrc.simr.pw.edu.pl

 

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr inż. Ryszard Kuryjański

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski

Sekretariat Instytutu
mgr Justyna Szewczyk
pokój: 1.5
telefon: (22) 849-01-95 lub (22) 234-82-86
fax: (22) 234-8622,
e-mail: ipbm@simr.pw.edu.pl

Strona WWW - http://www.ipbm.simr.pw.edu.pl

 

Instytut Pojazdów

Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Jan Matej, prof. PW

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
mgr inż. Janusz Pokorski

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
dr hab. inż. Lech Knap 

Sekretariat Instytutu
mgr Małgorzata Szymańska
pokój: 2.15
telefon: (22) 849-03-03 lub (22) 234-84-10
fax: (22) 849-03-03
e-mail: ippw@simr.pw.edu.pl

Strona WWW - http://www.ip.simr.pw.edu.pl