Zmarł prof. dr hab. inż. Gustaw Tyro

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5.01.2019 r. odszedł od nas w wieku 91 lat prof. dr hab. inż. Gustaw Tyro, wieloletni pracownik i dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, dziekan wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, doskonały wykładowca w Zakładzie Maszyn Budowlanych, wybitny specjalista w zakresie mechaniki urabiania gruntów oraz autor cenionych podręczników i monografii dotyczących maszyn roboczych.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00, w górnej kaplicy Domu Pogrzebowego przy ulicy św. Wincentego 79 w Warszawie, po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim.
Samochód dla 6 osób, które zgłosiły chęć wyjazdu na pogrzeb odjedzie sprzed gmachu SiC (podjazd od strony południowej) w dniu 23 stycznia br. o godz. 11.00.

 

 

         Profesor  Gustaw Tyro urodził się 29.05.1927 roku w Warszawie. Podczas II Wojny Światowej walczył z okupantem jako żołnierz Armii Krajowej w Ośrodku Bażant AK. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej i ukończył je 1956 roku.

         Od tego momentu związał z Politechniką Warszawską prawie całe swoje życie zawodowe. Rozpoczynał w Katedrze Maszyn Budowlanych (powołana w PW w 1948 roku) jako pracownik techniczny (1956), a zakończył jako profesor zwyczajny w 1999 roku. Doktorat obronił w 1964 roku pod promotorstwem prof. Ignacego Bracha, habilitację w roku 1969 w TU Magdeburg, a tytuł profesora uzyskał w 1983 roku.

         Przez następne 20 lat profesor Gustaw Tyro był wybierany aby pełnić najważniejsze funkcje: dla macierzystego Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich wicedyrektora (1973-1975), dyrektora (1975-1981), a następnie dla Wydziału – dziekana (1981-1987).

         Prof. Gustaw Tyro objął funkcję dziekana wydziału SiMR we wrześniu 1981 roku w bardzo trudnym okresie tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego. Jego postawa w czasie trwającego na początku grudnia 1981r. w gmachu Samochodów i Ciągników okupacyjnego strajku studenckiego, a później podczas trwania stanu wojennego zasługuje na wielkie uznanie. Prof. Gustaw Tyro doskonale sobie radził z ograniczaniem skutków represji po wprowadzeniu stanu wojennego, walcząc o dobro studentów i pracowników Wydziału.

         Przez wszystkie lata pracy na PW otaczany był przez studentów i współpracowników szacunkiem i sympatią jako świetny dydaktyk i wybitny znawca problematyki maszyn roboczych oraz mechaniki urabiania gruntów.

Ważną cechą jego działalności naukowej i dydaktycznej była współpraca międzynarodowa z TU Magdeburg i Fachhochschule Koeln. W tych Uczelniach prof. Gustaw Tyro pracował jako visiting-professor. Był Doktorem Honoris Causa TU Magdeburg (1987).

         Obok wiedzy zawodowej i zdolności sprawnego kierowania zespołami ludzkimi, wysoko ceniono przejawianą przez Gustawa Tyro życzliwość dla ludzi, szerokie zainteresowania i ujmujący sposób bycia.

         Po przepracowaniu na uczelni 43 lat, przeszedł w 1997 roku na zasłużoną emeryturę lecz nadal utrzymywał kontakty z macierzystym wydziałem.

         Równolegle do pracy w PW prof. Tyro intensywnie zaangażował się w działalność przemysłowych instytutów naukowych i krajowego przemysłu. W latach 1997-2018 zajmował stanowisko profesora w  Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, gdzie był wieloletnim członkiem Rady Naukowej.

         Był odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim OOP (1978) i Oficerskim OOP (2003) oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976) oraz wieloma tytułami i odznakami resortowymi. Wydział SiMR uhonorował Go medalem „Za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW” (2013).

  Cześć Jego pamięci

Dziekan

Rada Wydziału

Pracownicy Wydziału SiMR