Stypendium ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia

Studenci mający na swoim koncie szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe mogą ubiegać się o specjalne stypendium, przyznawane cyklicznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

O przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 może ubiegać się student po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, który może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi z odbywanymi studiami bądź wybitnymi sukcesami sportowymi.

Student przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem odpowiedniej jednostki organizacyjnej uczelni. Zebrane w ten sposób wnioski powinny zostać przekazane do MNiSW do 15 października 2018 r. W sprawie terminu i sposobu zgłaszania wniosków o stypendium należy zasięgnąć informacji w dziekanacie.

Więcej o stypendium

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu przyznawania stypendium na rok akademicki 2018/2019 podane są na stronie internetowej MNiSW.