Praktyki u Marszałka

Praktyki dla studentów (lipiec, sierpień i wrzesień 2016) po pierwszym, zaliczonym roku studiów stacjonarnych, zameldowanych i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego.

Nabór na cały okres praktyk odbędzie się w dniach 25 kwietnia - 16 maja 2016.

patrz List Sekretarza Województwa