Nabór wniosków do programu MNiSW „Najlepsi z najlepszych! 3.0”

Zapraszamy do składania aplikacji do programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Najlepsi z najlepszych! 3.0”. W obecnej edycji tego programu czekają dofinansowania w wysokości 80000 PLN  w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta, bądź 320000 PLN – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

Program „Najlepsi z najlepszych! 3.0” ma na celu pomoc wybitnie uzdolnionym studentom w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów czy konferencji międzynarodowych.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy ani wykraczać poza datę 31 maja 2019 roku. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno projekty zespołowe, jak i prowadzone przez jedną osobę.

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w MNiSW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. w formie odpowiedniego dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.