Kurs „Certificate in Business for Engineers” dla studentów

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej organizuje kurs dla studentów „Certificate in Business for Engineers”, ukierunkowany na podniesienie kompetencji – zarówno twardych, jak i miękkich (językowych, komunikacyjnych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości), niezbędnych już na starcie aktywności zawodowej.

Kurs ten, realizowany w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój  – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej (w tym obcokrajowców), zainteresowanych rozwojem kompetencji menedżerskich, personalnych i społecznych. Program kursu obejmuje 90 godzin zajęć w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych, prowadzonych w języku angielskim przez najwyższej klasy specjalistów, wykładowców renomowanych polskich i zagranicznych uczelni oraz praktyków z międzynarodowych firm (Szkoła Biznesu PW, Oxford Said Business School, Uniwersytet SWPS).

Szczegółowe informacje i zapisy »