Kolejny sondaż studencki #powiedzPW – przedsiębiorczość

Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zapraszają wszystkich studentów do wzięcia udziału w kolejnej edycji sondażu #powiedzPW, która tym razem ma na celu zebranie waszych opinii i doświadczeń dotyczących przedsiębiorczości.

Uruchomienie przez Dział Badań i Analiz Politechniki Warszawskiej programu sondaży studenckich #powiedzPW jest zainspirowane potrzebą sprawnej i skutecznej komunikacji między studentami i władzami naszej Uczelni. W cyklicznych sondażach gromadzone są opinie studentów na temat kwestii edukacyjnych, organizacyjnych i kulturalnych, a opracowane wyniki stają się impulsem do tego, by nasza uczelnia stawała się przyjaźniejsza i jeszcze bardziej sprawna.

Jeśli należysz do grona naszych studentów i chcesz wziąć udział w sondażu, kliknij tutaj.