Dodatkowe zapisy na bezpłatne kursy do egzaminów z języka angielskiego

Studium Języków Obcych PW zaprasza studentów do udziału w bezpłatnych kursach przygotowujących do uzyskania renomowanego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego: CAE lub IELTS ACADEMIC. Zapisy na kurs trwający od 16 października 2018 r. do 23 stycznia 2019 roku zostały przedłużone do 3 października.

Kursy będą powtarzane w cyklu semestralnym, od października br. do czerwca 2021 roku. Obejmować będą 45 godzin lekcyjnych, egzamin próbny oraz końcowy egzamin CAE/IELTS ACADEMIC w British Council. Podręczniki i materiały dydaktyczne zapewnia SJO. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu, po 3 godziny.

Na kurs mogą zapisywać się słuchacze polskojęzycznych studiów stacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na ocenę bardzo dobrą oraz mają co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego na poziomie C1 (60 godzin) zaliczone na ocenę bardzo dobrą.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej Studium Języków Obcych PW.