Bezpłatne kursy do egzaminów z języka angielskiego CAE / IELTS ACADEMIC

Studium Języków Obcych PW zaprasza studentów do udziału w cyklicznie powtarzanych bezpłatnych kursach przygotowujących do uzyskania renomowanego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego: CAE lub IELTS ACADEMIC. Zapisy na kurs trwający od 26 lutego 2019 do 12 czerwca 2019 roku rozpoczęły się 21 stycznia i będą prowadzone do 14 lutego 2019 roku.

Kursy przygotowawcze, powtarzane w cyklu semestralnym od października 2018 roku do czerwca 2021 roku, obejmują 45 godzin lekcyjnych, egzamin próbny oraz końcowy egzamin CAE/IELTS ACADEMIC w British Council. Podręczniki i materiały dydaktyczne zapewnia SJO. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, jeden raz w tygodniu, po 3 godziny. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu daje możliwości podjęcia studiów na uczelniach zagranicznych, a także jest dużym atutem w oczach potencjalnych pracodawców.

Na kurs mogą zapisywać się słuchacze polskojęzycznych studiów stacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na ocenę bardzo dobrą oraz mają co najmniej 2 lektoraty tematyczne z języka angielskiego na poziomie C1 (60 godzin) zaliczone na ocenę bardzo dobrą.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej Studium Języków Obcych PW.