INFORMACJE             NAUKA

PRACOWNICY            KONTAKT

INFORMACJE             NAUKA

PRACOWNICY            KONTAKT

INFORMACJE             NAUKA

PRACOWNICY            KONTAKT

INFORMACJE             NAUKA

PRACOWNICY            KONTAKT

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84

tel. +48 22 849 03 03 lub +48 22 234 8410;

e-mail: ippw@simr.pw.edu.pl