Zapisy na szkołę letnią ENHANCE

Napisy i stylizowana kropla w kole na niebieskim tle

1 lipca 2024 r. rozpocznie się III edycja międzynarodowej szkoły letniej ENHANCE „Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024”, którą organizuje Politechnika Warszawska we współpracy z Politechniką w Walencji i Politechniką w Akwizgranie.
 
Podstawowe informacje:
- Czas trwania: zajęcia i warsztaty online od 1 do 11 lipca 2024 r., część stacjonarna w Warszawie od 15 do 19 lipca 2024 r. oraz konsultacje projektowe online od 22 do 26 lipca 2024 r.
- Szkoła letnia jest otwarta dla studentów, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów licencjackich oraz studentów studiów magisterskich lub doktoranckich.
- Spośród kandydatów zostanie wybranych od czterech do pięciu studentów z każdej uczelni ENHANCE. Każdy kandydat powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
- Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny.
- Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF): 6
- Punkty ECTS: 4
- Organizatorzy: Politechnika Warszawska przy współpracy z Politechniką w Walencji i Politechnika w Akwizgranie.
- Osoba kontaktowa:Anna.Smulska@pw.edu.pl
- Termin składania wniosków: 20 czerwca 2024 r.

Teksty na niebiesko-białym tle

 


Source URL: http://www.simr.pw.edu.pl/aktualnosc/wydzial-studenci-wspolpraca/1838-zapisy-na-szkole-letnia-enhance