Zasady bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie pandemii COVID-19 przypominamy o konieczności zgłaszania przez pracowników, doktorantów i studentów podejrzenia zachorowania na COVID-19 na adres: powiadomienia@pw.edu.pl

» Szczegółowe zasady postępowania określa aktualne zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 roku