Klub Absolwenta

Odczuwasz dziwną tęsknotę? Czasem coś Ci się kręci w oku? Jesteś ciekaw co słychać u kolegów ze studiów?  Chciałbyś wiedzieć co się dzieje na Wydziale? Chciałbyś podzielić się swoją wiedzą lub wziąć udział w życiu Wydziału? Przyjdź na spotkanie Klubu Absolwenta!

 

O Klubie

Klub Absolwenta Wydziału SiMR PW stanowi nieformalną organizację, zrzeszającą absolwentów tego Wydziału. Klub został powołany do życia w 1983 roku. Od tego czasu (do roku 2015) odbyło się ponad 90 spotkań jego członków.
Klub ma też swoją grupę w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/groups/KAWSIMRPW/

 

Aktualności

 

Działalność

Klub zwykle organizuje 4 spotkania członkowskie ciągu roku. Spotkania mają charakter towarzyski, czasem seminaryjny. Przy okazji spotkań często organizowane są prezentacje ciekawszych prac dyplomowych dokonywane przez ich autorów (tzn. studentów) jak również prezentacje osiągnięć zawodowych i własnych wdrożeń dokonanych przez czynnych zawodowo absolwentów oraz technologii z którymi pracują.

Klub patronuje również licznym imprezom organizowanym w ramach działalności Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ogólnopolskich seminariów i konferencji, imprez studenckich i kół naukowych.

Istnieje również możliwość wykorzystania wolnego czasu członków Klubu do bezpośrednich kontaktów ze studentami.

 

Członkostwo

Członkiem Klubu Absolwenta może zostać każdy absolwent wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych SiMR (wcześniej Maszyn Roboczych i Pojazdów MRiP) Politechniki Warszawskiej. Za absolwentów uznaje się osoby, które obroniły na w/w wydziale pracę dyplomową lub doktorską i uzyskały  przez to tytuł  inżyniera, magistra lub doktora.

Klub liczy ok. 80 stałych członków. Liczba ta stale podlega fluktuacjom.

 

Terminarz spotkań

Planowane spotkania w roku 2016: 10 marca, 12 maja, 13 października i 15 grudnia (spotkanie opłatkowe).

 

Władze Klubu

Nad Klubem czuwa Rada Klubu w składzie:

 

            Prezes Klubu: Szymon Dowkontt                   (e-mail: Szymon.Dowkontt@simr.pw.edu.pl)

            Honorowy prezes Klubu: Feliks Rawski

 

            Członkowie Rady Klubu:

                                   Ryszard Czubowicz,

                                   Edmund Kania,

                                   Ryszard Kapica,

                                   Janusz Lubowicz,

                                   Andrzej Stachowski.