Opiekunowie praktyk studenckich

  
PRAKTYKA ZAWODOWA (STUDIA I STOPNIA – INŻYNIERSKIE)

dr inż. Paweł Wawrzyniak (pełnomocnik dziekana ds. praktyk studenckich)
Godziny przyjęć wg informacji w USOSWeb

 

PRAKTYKI DYPLOMOWE (STUDIA II STOPNIA – MAGISTERSKIE)
  

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr inż. Ireneusz Krakowiak
Godziny przyjęć według informacji w USOSweb

 

Instytut Podstaw Budowy Maszyn:

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych dr inż. Radosław Nowak
Godziny przyjęć wg informacji w USOSWeb