Warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych

- Umiejętność współpracy i komunikacji w zespole
- Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
- Zarządzanie projektami – moda czy konieczność?

Biuro Karier zaprasza studentów PW na profesjonalne warsztaty z doskonalenia umiejętności społecznych.

  • Warsztat: Umiejętność współpracy i komunikacji w zespole

Grupa nie jest sumą, lecz dynamiczną wypadkową charakterów osób ją tworzących. Jakie unikalne całości tworzymy pracując w poszczególnych grupach? Na co trzeba się nastawić i zgodzić pracując w określonym podzespole, a co jest ważne w innym? Nawet trzyosobowe zespoły kierują się swoimi normami i zasadami działania. Jak odkryć i nauczyć się, czego należy się spodziewać i na co trzeba zwracać uwagę pracując z innymi ludźmi?
CZAS: 19 października (sobota), godziny: 9:00 - 17:00
KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.
INFORMACJE O ZAPISACH: http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=3053

  • Warsztat: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Mówienie do grupy wymaga nieco innych umiejętności niż rozmowa z jedną czy też kilkoma osobami. Ten rodzaj kontaktu z ludźmi częściej przybiera formę monologu (prezentacji jakiejś idei czy pomysłu) niż dialogu. Jednocześnie trzeba stale pozostawać w dobrym kontakcie ze sobą samym oraz grupą. Oznacza to przede wszystkim umiejętność utrzymania dobrego stanu wewnętrznego oraz otwartości na reakcje uczestników spotkania na zachowania i słowa prezentera…
CZAS: 20 października (niedziela), godziny: 9:00 - 17:00
KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.
ZAPISY: http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=3056

  • Warsztat: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – moda czy konieczność?

Obszar tematyczny „zarządzania projektami” to zapis najlepszych praktyk stosowanych przez menedżerów całego świata. Opieranie działań na sprawdzonych, zestandaryzowanych metodach pracy jest nie tylko uzasadnione, lecz także optymalne z punktu widzenia wydajności, bowiem metodyki zarządzania projektami wskazują „jak” dojść do sukcesu w sposób najbardziej zorganizowany…
CZAS: 24 i 25 października (czwartek i piątek), godziny: 9:00 - 17:00
KOSZTY: warsztat bezpłatny, brak cateringu.
ZAPISY: http://www.bk.pw.edu.pl/news.php?id=3046