Egzamin B1 z jęz. angielskiego

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej zaprasza studentów zainteresowanych zdaniem uczelnianego egzaminu na poziomie B1 z jęz. angielskiego.

Informacje ogólne:

Egzamin B1 przeznaczony jest dla studentów, którzy - oprócz obowiązkowego egzaminu B2 - chcą uzyskać poświadczenie znajomości drugiego języka obcego. W semestrze letnim 2013/2014

  • egzamin pisemny odbędzie się w poniedziałek 16 czerwca 2014 roku w godz 16:00-18:00 w sali 412 GG
  • egzamin ustny - 25-27 czerwca 2014 roku

Do egzaminu mogą przystąpić:

  • Studenci, którzy mają już zaliczony Egzamin B2 z języka INNEGO niż angielski oraz
  • Słuchacze Ośrodka Języka Angielskiego przy Studium Języków Obcych, którzy otrzymali rekomendację swoich lektorów.

Egzamin

  • Więcej informacji o Egzaminie B1 z języka angielskiego - na stronie www.sjo.pw.edu.pl
  • Zaliczenie egzaminu zostanie potwierdzone wpisem oceny do indeksu.
  • Na życzenie studenta SJO PW wyda certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu na poziomie B1.

Zapisy, opłaty i ważne daty

Zapisy przyjmujemy do 10 czerwca 2014 w pok. 419 w Gmachu Głównym (Dział ds. Studentów SJO PW) w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00-13:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty w wysokości 50 zł na konto SJO PW.
Informacje na temat sposobu wniesienia opłaty zostaną podane Kandydatom przy zapisie.

Ostateczna lista osób zapisanych na egzamin zostanie opublikowana na stronie internetowej SJO PW w dniu 11 czerwca 2014.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: e.chrzczonowska@sjo.pw.edu.pl