Stypendia

Stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Stypendia przyznawane zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Inne stypendia

Inne stypendia o charakterze cyklicznym lub jednorazowe, o które mogą się ubiegać studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych.

Stypendia pomostowe na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów skierowane do zdolnych maturzystów, którzy zamierzają podjąć studia dzienne w uczelniach publicznych.