Konta studenckie poczty elektronicznej

Wszyscy studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej w korespondencji z Uczelnią są zobowiązani do korzystania wyłącznie z indywidualnie przydzielonych adresów poczty elektronicznej w domenie PW (w formacie imie.nazwisko.stud@pw.edu.pl).

Ponadto wszelka korespondencja elektroniczna z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich i doktoranckich będzie wysyłana wyłącznie na wspomniane indywidualne adresy w domenie PW.

Konta poczty elektronicznej znajdują się we wspólnej, niezależnej od struktury wydziałowej domenie pw.edu.pl, obsługiwanej przez Centrum Informatyzacji PW. Aby zalogować się do systemu, trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS.

Komunikat Centrum Informatyzacji PW dotyczący aktualnych reguł logowania »

Załącznik do pisma nr RD. 400.10.2018.259 Prorektora ds. Studiów z dnia 14 maja 2018 r.