Rozpoczęła się akcja kwaterunkowa dla osób przyjętych na I rok studiów

fot. BPI

Od 11 do 31 lipca trwa akcja kwaterunkowa dla studentów przyjętych na I rok studiów. Na ten cel Politechnika Warszawska przeznaczyła 20% swoich zasobów w Domach Studenckich, co daje w sumie ponad 1200 miejsc.

Akcja prowadzona jest elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Elektronicznego Kwaterowania Studentów. W trakcie rejestracji w systemie wymagany jest tylko jeden dokument: potwierdzenie miejsca zamieszkania, które można uzyskać w swoim Urzędzie Miasta lub Gminy. Jego kopię elektroniczną należy wprowadzić do systemu na odpowiednim etapie procesu.