Międzynarodowe certyfikaty SolidWorks dla studentów i pracowników wydziału SiMR

Na czas ograniczonych kontaktów bezpośrednich została udostępniona bezpłatnie dla studentów i pracowników wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej możliwość zdalnego przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych z obsługi oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie SolidWorks na poziomie podstawowym (CSWA) oraz zaawansowanym (CSWP).

Od kilku lat dla studentów i pracowników wydziału SiMR oferowany jest bezpłatny dostęp do kilkunastu typów międzynarodowych certyfikatów SolidWorks. W obecnej sytuacji pojawiła się możliwość zdawania egzaminów certyfikacyjnych w warunkach domowych. Szczegółowych informacji udzielają drogą elektroniczną dr Przemysław Siemiński (certyfikaty SolidWorks CSWA) oraz dr Stanisław Skotnicki (certyfikaty SolidWorks CSWP). Tą samą drogą udostępniają też odpowiednie kody uprawniające do bezpłatnego zdalnego przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych. Kody te przesyłane są wyłącznie na adres skrzynki elektronicznej w domenie Politechniki Warszawskiej.

Na stronie internetowej https://solidmania.com/certyfikacja-solidworks-krok-po-kroku/ opisane są rodzaje certyfikatów dla użytkowników SolidWorks, jak również podane są wskazówki dotyczące przygotowania się do egzaminów certyfikacyjnych oraz sposobu ich zdawania.
Dostępne są też filmowe poradniki dotyczące egzaminu na certyfikat SolidWorks CSWA Tutorials: https://www.youtube.com/playlist?list=PLE5C6B3135D7D277F

» Ulotka informacyjna o dwustopniowym programie certyfikacyjnym SolidWorks 3D dla studentów

» Przewodnik egzaminacyjny CSWP (SolidWorks Professional)